Om BIG Media Sweden AB

BIG Media Sweden AB är ett snabbt växande företag inom rekrytering, bemanning och marknadsföring av platsannonser. Kärnverksamheten består av att hjälpa företag att ta bra beslut gällande rekryteringen, bemanningen och marknadsföringen vid en rekrytering. Vi erbjuder platsannonsering och rekryteringslösningar till alla delar av näringslivet och den offentliga sektorn.
 
BIG Media Sweden AB har i dag tio anställda och sitter i fräscha kontorslokaler mitt i Stockholm city.
Läs mer om Rekrytering
Läs mer om Bemanning
Läs mer om Platsannonsering